fbpx

Blogi

Kotitalousvähennys ja energiatuet vuonna 2022

11.1.2022

Kotitalousvähennys ja energiatuet

 • Miten avustukset eroavat toisistaan?
 • Mistä saat haettua tukea tai kuinka paljon voit saada kotitalousvähennystä?
 • Taustaa eri tukimuodoista ja tavoitteista

Saat ainakin näihin kysymyksiin vastauksia ja lisätietoa valtion myöntämistä avustuksista, jos olet hankkimassa ilmalämpöpumppua tai tekemässä isompaa lämmitysjärjestelmän remonttia vuonna 2022. Kaikki linkit viittauksiin löydät blogin lopusta. Toivon, että tästä koonnista on hyötyä sinulle, kun selvität projektisi tueksi parasta vaihtoehtoa.

Yhteiset tavoitteet

Kotitalousvähennys nousee vuonna 2022 ja helpottaa lämmitysjärjestelmäsi uusimista, tai uuden lämpöpumpun hankintaa. Edelleen muitakin tukimuotoja on saatavilla, kuten Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) haettavaa Energia-avustusta sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämää tukimuotoa – ”Avustus pientalojen öljylämmityksestä luopumiseksi”. Voit hakea toimenpiteeseen kuitenkin vain yhtä valtion myöntämää tukea.  

Valtiovallan myöntämät tuet vauhdittavat EU:n ja Euroopan komission ilmastotavoitteiden saavuttamista

EU ja Euroopan komissio ennustaa vuonna 2019 laatimassaan suunnitelmassa (EU Strategy on Energy System Integration)1.2, että vuoteen 2030 mennessä 40 % kotitalouksista ja 65 % liikekiinteistöistä käyttävät lämmitykseen sähköä. Euroopan energiatehokkuus ensin -periaatteen mukaan ilmalämpöpumput ovat hyötysuhteeltaan parhaita, joten vuoteen 2030 mennessä tulisi olla asennettuna 49–52 miljoonaa ilmalämpöpumppua. Tällä hetkellä luku on noin 16 miljoonaa asennettua ilmalämpöpumppua. ”Haaste on iso ja monipuolisten energiatavoitteiden mukaan se kasvaa edelleen”, kertoo ja toteaa Thomas Novak EHPA:sta (European Heat Pump Association), Suomen lämpöpumppuyhdistys Ry:n webinaarissa1 25.11.2021.

Suomessa meillä on vahvaa kylmäalan ja lämpöpumppujärjestelmien osaamista. Vuonna 2020 lämpöpumppujen myynti oli jälleen kasvussa. Uusia lämpöpumppuja asennettiin yli 100 000 kpl:tta ja investoinnit ylittivät 600 miljoonaa2, raportoi SULPU Ry kuluneesta vuodesta. EHPA:n tilastoissa Suomi oli Euroopan tilastoissa sijalla 6.3

Suomen hallituksella on visio hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä, jonka myötä hallitusohjelmassa on tavoite fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisesta 2030-luvulle mennessä. Näiden ja EU:n yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja vauhdittamiseksi erilaisia tukimuotoja on edelleen saatavilla niin teollisten järjestelmien investointeihin kuin yksityisten pientalojenkin energiaremontteihin.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voit hakea esimerkiksi remonttikuluista, kuten uuden ilmalämpöpumpun asennustyöstä 40 % asennustyön kokonaiskustannuksesta. Enimmäismäärä myönnetylle vähennykselle on 2250 euroa.

Mikäli olet luopumassa kokonaan öljylämmityksestä ja haluat hakea kotitalousvähennystä asennuskustannuksista, tällöin kotitalousvähennyksesi osuus olisi 60 % työn kokonaiskustannuksesta. Enimmäismäärä myönnetylle vähennykselle tässä tapauksessa on 3500 euroa.

Omavastuu kotitalousvähennyksestä on 100 euroa koko vuoden potista.

Kotitalousvähennystä voit hakea paitsi asunnon remonttiin, myös muihin palveluihin, kuten siivoukseen tai lastenhoitoon. Esimerkkilaskelmassa yhden ilmalämpöpumpun perusasennuksen tai vanhan laitteen vaihtotyön osuus, kohteesta riippuen, voisi olla 680 euroa. Tästä 40 % osuus on kotitalousvähennyskelpoinen, jolloin vähennyksen suuruudeksi saadaan 272 euroa. Edellä mainitun vähennyksen jälkeen voit käyttää kotitalousvähennystä vielä 1878 euron verran muihin palveluihin.

Enimmäiskorvaus: 2250 €
Asennustyön osuus 40 %: 272 €
Omavastuu: 100 €

2250 € – 272 € – 100 € = 1878 €

Voit vähentää asennustyöstä 60 %, mutta kuitenkin enimmillään 3500 euroa, jos luovut kokonaan öljylämmitysjärjestelmästäsi ja asennat tilalle esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpun. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, jolloin esimerkiksi perhetaloudessa kahden aikuisen yhteisvähennys voi olla enimmillään jo 7000€.

Kahta eri valtion myöntämää avustusta ei voi hakea samaan kohteeseen. Tällöin pienremontit tai kodinhoidonpalveluiden vähennykset kannattaa käyttää täysimääräisesti kotitalousvähennyksessä, ja tutustua lämmitysjärjestelmän saneerauksen osalta ELY-keskuksen tai ARAn myöntämään avustukseen.

Tietoja kotitalousvähennyksestä voit katsoa tarkemmin vero.fi -sivuilta.4

Pirkanmaan ELY-keskuksen avustus

Avustuksen määrä on aina suuruudeltaan joko 2500 euroa tai 4000 euroa.

Valtionavustusta myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla, fossiilittomaan energiaan perustuvalla lämmitysjärjestelmällä. Vapaa-ajan asunnoille tukea ei myönnetä.5

Voit hakea 4000 € suuruista avustusta, kun siirryt öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun ja 2500 euroa, jos uusi lämmitysmuoto on esimerkiksi aurinkoenergia, ilmalämpöpumppu tai jokin muu ei-fossiiliton järjestelmä.

Hakemuksen kanssa kannattaa olla ajoissa liikkeellä ja tutustua ELY-keskuksen sivuilla menettelyyn tuen myöntämiseksi. Remontille voi hakea tuen myös takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin, jos tämä sattuu tulemaan uutena tietona vasta nyt. Hakemusta varten tarvitset toimenpiteistä suunnitelman ja kustannusarvion. Oman kunnan tai asuinympäristön rakentamisedellytykset tulee hakijan myös itse selvittää. Avustuksen myöntämispäätöksellä ei voi ohittaa muita lupahakemuksia. Maalämpöjärjestelmissä ratkaisevaa on se, että onko kohde pohjavesialueella tai jollakin muulla erityisalueella, joiden vaikutukset tulee selvittää maalämpöjärjestelmää suunniteltaessa.8

Avustukseen varatut määrärahat ovat ELY-keskuksen sivujen mukaan riittävät noin 26 000 öljylämmityksen vaihtajalle. Myönteisiä päätöksiä on sivuston laskurin mukaan tehty 9409 kappaletta ( 24.1.2022), ja käsittelyssä olivat viime vuoden helmikuussa saapuneet hakemukset.

Hakemuksissa tai myöntämispäätöksissä on jonkin verran ilmennyt ongelmia. Esimerkiksi myöntämisperusteista ei aina hakemusta tehtäessä ja remonttia aloittaessa olla oltu täysin selvillä. ELY-keskuksen tiedotteessa mainitaan, että esimerkiksi öljysäiliö täytyy pääsääntöisesti poistaa kokonaan, eikä pelkkä puhdistaminen tai järjestelmän osien, kuten polttimen poistaminen riitä. Joissakin tapauksissa säiliötä ei tarvitse poistaa, mutta ympäristösuojeluviranomaisen täytyy myöntää kohteelle poikkeuslupa. Tällainen postamisvelvollisuudesta poikkeama voisi tulla kyseeseen, jos esimerkiksi kantavia rakenteita joudutaan purkamaan öljysäiliön poistamiseksi.6

ELY-keskuksen kotisivuilta löytyy kaikki aiheeseen liittyvät tiedot ja linkki hakemukseen.7

ARA:n energia-avustus

Käsittelyajaksi on luvattu neljä kuukautta ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä on käsittelyssä syys-lokakuun hakemuksia. ARAn avustuksia on kaavailtu käytettäväksi  ja maksettavaksi vuoden 2023 loppuun saakka.

Avustuksen tavoite on parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Korjausprojektiin kuuluvia suunnittelukustannuksia voit myös hakea tuettaviksi.9  

Energiatehokkuuden luokittelu perustuu rakennuksen laskennalliseen energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. ARA suosittelee käyttämään pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa laskelmien tekemiseen. Pätevöityneitä laatijoita saat haettua energiatodistusrekisteri.fi -sivustolta.10Voit tutustua E-luvun laskentaohjeeseen tarkemmin Ympäristöministeriön julkaisussa, joka on ladattavissa myös ARA:n sivulta.11

Avustuksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon energiatehokkuus paranee korjausten jälkeen. Avustuskelpoisuuden määrittelyssä verrataan rakennuksen käyttöönottohetken E-lukua ja lopullista E-lukua, jossa otetaan huomioon kaikkien jo tehtyjen sekä suunniteltujen korjauksien jälkeen saatava luku.

Kohde on oltava asuinkäytössä vähintään puolet vuodesta, jotta tuki voidaan myöntää. Käytännössä vapaa-ajan asunto on tällä rajattu pois.

”Avustuksen osuus on puolet avustuksen laskentaan huomioitavista kustannuksista. Toimenpiteille yhteenlaskettu avustussumma on aina enintään 4000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6000 euroa asuntoa kohden.”11

Esimerkiksi jos luovut öljylämmityksestä kokonaan, niin laskentaan hyväksytään 100 % toimenpiteen kustannuksista, jolloin avustettava osuus olisi 50 % kokonaishinnasta. Mikäli öljylämmitys jää varalle, niin tulee sen näkyä energiatehokkuuslaskelmalla, jolloin kustannuksista otetaan huomioon 50 % ja avustusta voit saada 25 %.13

Korjaukset saat aloittaa vasta, kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARA:an. Tuen hakemiseen tutustuminen kannattaa aloittaa henkilöasiakkaiden energia-avustusohjeesta, jossa on kattava ohjeistus siitä, kuinka saat asiaa vireille.13 Meille visuaalisille lukijoille katsottavissa on myös avustuksen esittely videon muodossa.14 ARA vastaa kaiken kattavasti neuvonnasta ja energia-avustuksista. Saat myös puhelinpalvelua keskiviikkoisin klo. 9–11 numerosta 029 525 0918.

Yhteenveto

Avustusta ja tukea on saatavilla ja lyhyellä perehtymisellä löydät varmasti omaan projektiisi parhaan ratkaisun. Erittäin hienoa, että ehkä sitä tutuinta ja siten helpointa avustusmuotoa on päätetty korottaa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, jolloin esimerkiksi perhetalouden kokonaispotti kasvaa jo merkittävästi.

ARA:n energia-avustus ja ELY-keskuksen öljylämmitysavustus poikkeavat toisistaan erilaisin kohdennetuin tavoitteidensa ja kokonaissummien myöntämisperusteidensa osalta. ARA:n valtion myöntämien määrärahojen puuttuminen vielä tältä vuodelta antaa ehkä aihetta tukeutua ELY-keskuksen avustuksen hakuprosessiin, jos oma projektisi sen mahdollistaa.

Viittaukset ja lähteet

 1. https://www.youtube.com/watch?v=NypQ95BfD0M
  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:299:FIN
 2. https://www.sulpu.fi/lampopumpuilla-taas-huippuvuosi-myynti-ylitti-100-000-pumppua/
 3. https://www.ehpa.org/market-data/
 4. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/kotitalousvahennyslaskuri/
 5. https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle
 6. https://www.sttinfo.fi/tiedote/nyt-valppaana-oljylammityksen-vaihtaja-liikkeella-vaaraa-tietoa-ja-jopa-vaarennettyja-ely-keskuksen-avustuspaatoksia?publisherId=69817869&releaseId=69924957
 7. https://www.ely-keskus.fi/avustus-oljylammityksen-vaihtajalle-ukk
 8. https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/rakentamiseen-tarvittavat-luvat/maalampolupa.html
 9. https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/rakentamiseen-tarvittavat-luvat/maalampolupa.html
 10. https://www.energiatodistusrekisteri.fi/
 11. https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Avustettavat_toimenpiteet_ja_avustuksen_laskenta
 12. https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Usein_kysyttya/Toimenpiteet/Mika_katsotaan_oljylammityksesta_luopumi(61150)
 13. https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Henkiloasiakkaat
 14. https://www.youtube.com/watch?v=pSLcTdIsEmA&t=57s

Joni Salovaara

Combi Cool, Samsung Tiimi